Konsernets vedtekter


Gjeldende vedtekter for mor Indre Salten Energi AS, i konsernet Indre Salten Energi, ble vedtatt i generalforsamlingen i 2015:


Indre Salten Energi AS