Kraftproduksjon


 

 

Vannkraft er en av de reneste energikildene vi har. Den er fornybar fordi nedbøren gjør den til en uuttømmelig energikilde. Vannkraften er naturens egen ressurs, og den forurenser ikke.

 

Indre Salten Energi har egen kraftproduksjon ved 2 vannkraftverk i Sørfold kommune og har inne en tredje konsesjon til behandling ved NVE.

 

Les mer om eksisterende kraftproduksjon og våre fremtidsplaner fra menyen.