Varsel om forkjøpsrett til aksjer i Indre Salten Energi AS

 

Indre Salten Energi har fått melding om at aksjer i selskapet er solgt. 

Det vises til følgende dokumenter vedrørende forkjøpsrett:

 

 - Varsel om forkjøpsrett til aksjer i Indre Salten Energi AS - Einar Eliassen - varslingsfrist 08.06.2021

 - Varsel om forkjøpsrett til aksjer i Indre Salten Energi AS - Arne Hansen - varslingsfrist 14.06.2021

 - Varsel om forkjøpsrett til aksjer i Indre Salten Energi AS - Knut Normann Ingvaldsen - varslingsfrist 16.06.2021

 

Meldingsskjema