Varsel om forkjøpsrett til aksjer i Indre Salten Energi AS

 

Indre Salten Energi har fått melding om at aksjer i selskapet er solgt. 

Det vises til følgende dokumenter vedrørende forkjøpsrett:

 

 - Varsel om forkjøpsrett til aksjer i Indre Salten Energi AS - Paula Rendal - varslingsfrist 09.03.2020

 - Varsel om forkjøpsrett til aksjer i Indre Salten Energi AS - Håkon Andersen - varslingsfrist 09.03.2020

 - Varsel om forkjøpsrett til aksjer i Indre Salten Energi AS - Tore Kosmo - varslingsfrist 13.03.2020

 

Meldingsskjema