Til våre kunder - praktiske opplysninger ISE Elektro AS

 

 

 

I forbindelse med sammenslåingen av ISE Elektro oppstår det noen praktiske endringer, blant annet endringer av nøkkelopplysninger.

 

Følgende vedlegg gir en kort sammenfattet oversikt over kontaktopplysninger, besøks-, post- og e-postadresser mv.

 

Vi ønsker alle tidligere kunder av ISI og ISEE, og nye kunder velkommen til ISE Elektro. 

 

ISE Elektro - din lokale elektriker!