Folkeveksten er større enn forventet - Fauske trenger flere tomter

  

 

Økt aktivitet på Fauske betyr økte investeringer for ISE Nett. Vi planlegger å øke våre investeringer fremover for å møte kommende vekst.

 

Les Avisa Nordlands interesseante artikkel her.