Utbytte til aksjonærer for regnskapsåret 2016

 

Generalforsamlingen i Indre Salten Energi AS vedtok 19. juni 2017 følgende disponering av overskuddet for driftsåret 2016:

 

Utbytte til aksjonærerene kr 0,39 pr. aksje   kr 7 586 162

Fra annen egenkapital                                 kr 5 069 501

 

Utbytte utbetales 15. august 2017