Informasjon om Smart Strøm-målere

 

I disse dager er utrulling av nye strømmålere i gang i store deler av landet. Innen 1. januar 2019 skal samtlige strømkunder ha fått installert nye målere.

 

Innføring av automatiske strømmålere er den største moderniseringen av strømnettet på over 100 år. Nye målere vil gjøre strømkundenes hverdag enklere, tryggere og smartere. Når de nye målerne kommer på plass slipper kundene å lese av strømmåleren, samtidig som det blir bedre oversikt over forbruket.

 

For mer informasjon om målere og utrulling, se her.