Utbetaling av utbytte

 

I ordinær generalforsamling i Indre Salten Energi AS, 27. juni 2016, ble det vedtatt utbetaling av utbytte til aksjonærene på 26 øre per aksje.

  

Bodø Energi AS meldte til Indre Salten Energi den 15. april 2015 at det var gjennomført 208 eierskifter for totalt 2 498 087 aksjer. Dette utløste forkjøpsrett for øvrige aksjonærer, noe som totalt 11 aksjonærer benyttet. I etterkant av denne saken er det knyttet en del avklaringer og arbeid som må gjennomføres, før utbetaling av utbytte kan finne sted. Vi forventer å ha sluttført dette arbeidet innen utgangen av september, og utbetalingen vil da fortløpende gjennomføres. I følge aksjeloven skal for øvrig utbytte utbetales innen 6 måneder etter vedtak.

 

 

Oppdatering 03. november 2016:

Vi har sluttført nevnte arbeid. Utbetalingsprosessen er iverksatt hos kontofører DNB og vi forventer utbetaling av utbytte den 15. november 2016.