Store aksjonærer benytter sin forkjøpsrett

 

 

Vi viser til tidligere sak angående varsel om forkjøpsrett på Bodø Energis aksjekjøp i Indre Salten Energi AS.

 

Fauske kommune, Sørfold kommune og Sisomar AS som er de andre store eierne i selskapet, i tillegg til Bodø Energi, bekrefter nå at de benytter sin forkjøpsrett. Fristen for å utøve forkjøpsrett går ut onsdag 15. juni 2016 kl 15.00. Øvrige aksjonærer som ønsker å benytte sin rett bes ta kontakt med administrasjonen på tlf. 75 60 01 00.

 

Følgende regneeksempel viser estimert andel per aksjonær ved utøvelse av forkjøpsrett.

 

 

 

Saltenposten refererer for øvrig til saken 14.06.16:

http://saltenposten.no/nyheter/blokkerer-bodo-oppkjop/19.10395