Måleravlesning

 

 

Som siste ledd i fusjonsprosessen har ISE Nett gjennomført sammenslåing av kundedatabasene i Fauske og Sørfold. Dette medfører at kunder som benytter SMS for måleravlesning nå må benytte

 

ISEM (og målerstand) for å sende inn avlesning - tidligere FLVM og SORM

 

 

Eksempel på korrekt avlesing pr SMS:(Målerstand 594185).

  • Send ISEM594185 til 26166.

 

 


 

For kunder som ønsker å forenkle måleravlesningen ved å lese av pr SMS gjøres følgende:

  • Bestill avlesning pr SMS ved å sende ISEM START <kundenummer> <anleggsid>» til 26166.

  

 


  

Hva betyr stipulert og interpolert?

 

Strømmen din blir avregnet den første dagen hver måned.

Ved avlesing før månedsskiftet, blir det beregnede forbruket (basert på årsforbruk) lagt til for å få målerstanden på avregningsdatoen. Dette vises som ”stipulering maskinelt” på fakturaen.

  
Ved avlesing etter månedsskiftet blir det beregnede forbruket trukket fra for å få målerstanden som var på avregningsdatoen. Dette viser på fakturaen som ”interpolert”. 

 

Dess kortere tid det er mellom avlesingsdatoen og avregningsdatoen, dess mindre av forbruket blir beregnet. Er avlesingen gjort innen fem dager før eller etter avregningsdatoen vil avviket mellom beregnet forbruk og reelt forbruk i regelen være minimalt.