Bodø Energi prøver å kjøpe opp Indre Salten Energi

 

Styret i Indre Salten Energi anbefaler aksjonærene ikke å selge aksjer til Bodø Energi.

 

Bodø Energi AS gikk mandag 15. februar 2016 ut med en pressemelding der de ønsker å kjøpe Indre Salten Energi. Vi ønsker å informere våre aksjonærer om styrets innstilling til saken. Følgende brev ble derfor sendt til samtlige aksjonærer onsdag 17. februar: Se her.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vi har mottatt en del spørsmål om saken:

 

Spørsmål: Hva er Indre Salten Energi's innstilling:

Svar: Styret i Indre Salten Energi anbefaler ikke å selge aksjer.

 

Spørsmål: Hvem tilfaller et eventuelt utbytte for 2015 ved et salg til Bodø Energi?

Svar: Ifølge Aksjeloven §8-3 (1) tilfaller utbytte de aksjeeiere som er aksjeeiere på det tidspunktet beslutningen om utbytte treffes. Altså, dersom aksjer selges til Bodø Energi, vil et eventuelt utbytte for 2015 tilfalle Bodø Energi.

 

Spørsmål: Vil en privat kunde måtte betale skatt på salget.

Svar: Ja, man må betale skatt på gevinst ved salg av aksjer. Dagens skatteprosent er 25%.

 

Spørsmål: Hvorfor skal vi beholde aksjene i Indre Salten Energi?

Svar: Hovedmomenter:

  • Fusjonen mellom Fauske Lysverk og Sørfold Kraftlag ble gjennomført med mål om å levere gode resultater fremover, noe som vil komme deg som aksjonær til gode
  • Vi har vært, og vil fortsatt være, en viktig støttespiller i lokalsamfunnet
  • Arbeidsplassene beholdes lokalt
  • Vi opprettholder god forsyningssikkerhet i Indre Salten