Innkalling til ordinær generalforsamling 2018 i Indre Salten Energi AS

 

 

7. juni 2018 ble det sendt ut innkalling til generalforsamling på Fauske Hotell mandag 18. juni 2018 kl 18.00.

Aksjonærer har rett til å stille på generalforsamlingen, men har ingen plikt til å møte.

 

Innkalling med saksdokumenter og øvrig dokumentasjon kan lastes ned her eller mottas ved henvendelse til selskapet. Valgkomiteens innstilling til valg av styre ligger her.

 

Vel møtt!