Nye tariffer fra 1. mars 2016

 

I fusjonen mellom Fauske Lysverk og Sørfold Kraftlag ble det bestemt at kunder i begge kommunene skulle ha samme nettleie senest i 2020. ISE Nett har allerede gjennomført en felles tariff fra 1. mars 2015, for både husholdning og næring.

 

 Se tariffoversikt for ISE Nett fra 1.mars 2016
 

 

I tillegg ble det sendt ut et informasjonsbrev til alle kunder 15. februar 2016:

 

 

Samtidig er det utarbeidet følgende dokument som viser utvikling av nettleien de siste 10 årene.