Arbeider på Kvarv kraftstasjon

Det gjennomføres arbeider i Kvarv kraftstasjon som i perioder vil påvirke vannforsyningen til privatpersoner tilknyttet "Kvarv vannverk".

 

ISE Produksjon AS gjennomfører utskifting av turbin, generator, kontrollanlegg etc i Kvarv kraftstasjon. Disse arbeidene forventes avsluttet i januar 2016.

 

Private husstander på Kvarv får forsyning av vann fra Kvarv kraftstasjon ved et uttak på vannrøret som går fra Rismålsvannet til kraftstasjonen. Vannforsyningen er dermed avhengig av at vannrøret er fylt. Av sikkerhetsmessige årsaker må vannrøret tømmes mens det gjennomføres anleggsarbeider i kraftstasjonen. Ordinær vannforsyning vil derfor bli erstattet av en pumpeløsning. Dette skjer fra 19. oktober kl 1200. Planen videre er at den ordinære vannforsyningen settes i drift igjen i uke 47.

 

Det er tatt vannprøver som viser at vannet må kokes. Det er lagt ut et informasjonsbrev i samtlige postkasser om dette. Vi beklager ulempene dette medfører for de berørte husstander.

 

Spørsmål knyttet til dette, rettes til Steinar Karlsen (sk@isenergi.no, 5478 71 260) eller Kjell Sæterhaug (ks@isenergi.no, 416 97 959).