Røyrvatn kraftverk


Anlegget ble satt i drift i 2006 og utnytter et fall på 110 meter fra Røyrvatnet. Røyrvatnet er regulert mellom 115,0 og 111,2 moh.

 

Dammen ved Røyrvatnet er bygd som en betong gravitasjonsdam med overløp over en betong platedam. Vannveien består av nedgravde GRP-rør.

 

I kraftstasjonen er det installert en horisontal Francicturbin med effekt 2,7 MW og maks slukeevne på 2,9 m3/ s. Årsproduksjonen ligger på rundt 11 GWh.

 

Dam, rehabilitert 2012:

Dam Røyrvatn

 

Ny kraftstasjon i 2006:

Ny kraftstasjon Røyrvatn

 

Francisturbin:

Turbin Røyrvatn