Fusjon i 2015


Fauske Lysverk AS (Lysverket) og Sørfold Kraftlag AS (Kraftlaget) fusjonerte 1. juni 2015 med virkning fra 1. januar 2015. Selskapenes virksomheter ble da samordnet i konsernet Indre Salten Energi (ISE) under morselskapet Indre Salten Energi AS.

 

  

Bakgrunn for fusjon


På grunn av endrede rammebetingelser for nettselskaper, som legger opp til færre og større enheter innen det norske kraftnettet, diskuterte Fauske Lysverk og Sørfold Kraftlag over tid alternative retninger og omstillingsbehov for sine respektive virksomheter. 

 

Selskapene kom frem til at en sammenslåing av virksomhetene var hensiktsmessig og ønskelig, og inngikk i 2013 en intensjonsavtale om sammenslåing. Den 15. september 2014 ble det inngått en avtale hvor styrene ble enige om bytteforholdet og videre prosess. I midten av desember 2014 og midten av januar 2015 ble de endelige generalforsamlingene avholdt, og i begge selskaper var det over 85 % for fusjon. Fusjonen ble gjort gjeldende fra og med 1. januar 2015.