Samfunnsengasjement


 

 

ISE har en grunnleggende samfunnsoppgave i å levere strøm til folket. Denne oppgaven søker vi hele tiden å løse på best mulig vis med kontinuerlig å jobbe for å sikre høy effektivitet i driften og sikker leveranse i form av høy oppetid i nettet. Samtidig leverer konsernet andre samfunnsnødvendige tjenester som fiber og elektroinstallasjoner. Alle disse tjenestene bidrar til at hverdagslivet, næringslivet, kulturlivet osv. har større forutsetninger for å lykkes. Som hånd i hanske til tjenesteleveranse har vi mål å ha så bærekraftig drift som mulig for å ivareta klima og miljø og påvirke mennesker, dyr og natur i så liten grad som mulig.

 

I tillegg til å dekke grunnleggende behov verdsetter vi i ISE relasjoner og samarbeid. Vi deltar med støtte til flere aktører som vi mener gjør en viktig og betydningsfull innsats for lokalsamfunnet. Hovedfokuset har vært på barne- og ungdomsaktiviteter innen kultur og idrett, men også aktiviteter som tilfører noe positivt for Indre Salten som helhet, for så vel unge som eldre. 

 

Vi ønsker også i fremtiden å lete etter muligheter for å gjøre lokalbefolkningen stolte, både gjennom større arrangementer, men også i hverdagsaktiviteter.