Godkjent lærebedrift


 

ISE ønsker å ta samfunnsansvar i form av å bidra til utdanning av flere elektro- og energimontører. Dette gjør vi ved å være godkjent lærebedrift og hele tiden ha løpende lærekontrakter. Vi er stolte av at konsernet er godkjent til formålet.

 

Vi mener bestemt at det å ha lærlinger bidrar til økt mangfold, større faglig bredde og stadig utvikling for alle medarbeidere. Lærlinger gir løft.

 

ISE har som mål å utdanne montører som ved læretidens utløp kan ansettes og bidra til økt rekruttering. Derfor fokuserer vi på at medarbeidere og opplæringsansvarlig/faglig leder bruker tid sammen med lærlingene, gir relevante arbeidsoppgaver, følger opp og sørger for at de har forutsetninger for å nå kompetansemålene som står i læreplanen.