Byggestrøm


Trenger du strøm for en tidsbegrenset periode? Vi leverer løsninger for små og store utbyggingsprosjekter hvor det er behov for midlertidig strømforsyning.

 

Byggestrømskap er å betrakte som et midlertidig anlegg som brukes av en utbygger, entreprenør eller arrangør for å få strøm i en bygge- eller anleggsperiode eller ved et arrangement. Slike provisoriske uttak er som regel tidsbegrenset.
Ofte benyttes byggestrømskapet inntil den permanente installasjon i et bygg kan knyttes til distribusjonsnettet eller til anleggsperioden er avsluttet. I denne perioden betraktes byggestrømskapet som et sikringskap for installasjonen.

 

Vi tilbyr prosjektering av anlegget, og utfører graving og kabellegging, samt alle nødvendige installasjoner. Utleie av skreddersydde byggestrømkasser inngår som en del av tilbudet. Disse finnes i en rekke størrelser, og alle er utstyrt med målepunkt. For store byggeprosjekter kan vi levere høyspent byggestrømcontainer 315 KVA for uttak av både 230 V og 400 V.

 

For bestilling av byggestrømskap eller provisoriske anlegg, ta kontakt på tlf 75 60 01 00.

 


 

For henvendelser som gjelder områder i Fauske anbefaler vi at du bruker fellestjenesten til Fauske Kommune. Sentralbord: 75 60 40 00. Epost: gravemelding@fauske.kommune.no.

Da får du samtidig informasjon om andre kabler og ledninger som ligger i bakken. Elektronisk gravemeldingsskjema for Fauske finner du her

 

For henvendelser som gjelder områder i Sørfold kommune anbefaler vi at du bruker fellestjenesten til Sørfold kommune. Sentralbord: 75 68 50 00. Epost: post@sorfold.kommune.no.

Da får du samtidig informasjon om andre kabler og ledninger som ligger i bakken. Elektronisk gravemeldingsskjema for Sørfold finner du her