Nevervatn kraftverk


Indre Salten Energi AS og Statskog Energi AS søkte i 2012 konsesjon på et kraftverk som skal utnytte fallet mellom Nevervatn og Røyrvatn i Sørfold kommune. Inkludert i prosjektet er også overføring av vann fra Kjølvikelva til Nevervatnet.

 

Kraftverket er beregnet å gi en årsproduksjon på 21,5 GWh inkludert en økning i Røyrvatn kraftverk på 2,7 GWh som følge av det økte tilsiget i forbindelse med overføringen av vann fra Kjølvikelva.

 

NVE har nå varslet at Nevervatn kraftverk vil bli tatt til behandling sammen med flere andre søknader i Sørfold. Vi antar at søknaden sendes på høring rundt årsskiftet 2015/ 2016 og at befaring gjenomføres sommer 2016. Vi forventer en avgjørelse fra NVE rundt årsskiftet 2016/ 2017.

 

Nedenfor er et oversiktskart som viser nedbørsfelt, overføringen fra Kjølvikelva, inntak ved Nevervatn, vannvei mellom inntak og kraftstasjon ved Røyrvatn, kraftstasjon og kraftlinje for innmating av produsert kraft.

 

Oversiktskart:

Oversiktskart