Trefelling nær strømledninger


Vi bistår grunneier med felling av trær som står nær strømledninger. Det er kun grunneier, eller en person med fullmakt fra grunneier, som kan bestille trefelling. Grunneier eller fullmakthaver må være til stede ved trefellingen. 

 

ISE Entreprise tar ikke ansvar for misforståelser eller uenighet mellom grunneier og fullmaktshaver.

 

Kontakt:

 

Kennet Windstad
Prosjektleder

Mobil:   916 16 333
E-post: kennet.windstad@isenergi.no