Kvarv kraftverk


Anlegget ble satt i drift i 1987 og utnytter et fall på 238,8 meter fra Rismålsvatnet.

 

Dammen ved Rismålsvatnet er bygd som en steinfyllingsdam med overløp over en betong platedam. Rismålsvatnet er regulert mellom 281,5 og 279,5 moh.

 

I kraftstasjonen er det installert en horisontal Francicturbin med effekt 1,79 MW og maks slukeevne på 0,93 m3/ s. Årsproduksjonen ligger på rundt 8 GWh.

 

Våren 2016 ble det installert nytt elektromekanisk utstyr i kraftstasjonen som har økt produksjonen.

 

Overløp Dam Rismålsvatnet