Tilstandskontroll stolper og linjer


Sintef Energi sier at: «Erfaringsmessig er det slik at subjektive kontrollmetoder fører til at mange stolper skiftes ut for tidlig. Ved gjennomføring av kontroll av et utvalg av stolper har ca 70% av de utdømte stolpene høyere bøyeholdfasthet enn dimensjonerende bøyespenning.» Dette betyr at eierne kunne utsatt oppgradering og spart til dels store utgifter ved å benyttet objektive dokumenterbare kontrollmetoder.

 

Vi har inngått et gjensidig eksklusivt samarbeid med Ide & Utvikling AS og en av nestorene i bransjen, Roald Engan, om å tilby tilstandskontroll av stolper, linjer og tilhørende komponenter i lav- og høyspentnett. Tilstandskontrollen kan skreddersys etter oppdragsgivers ønsker og behov. Kontrollen kan gjennomføres med forskjellig omfang og formål, fra enkel visuell kontroll med tilhørende rapport til omfattende bruk av tekniske hjelpemidler med tilhørende rapport med levetidsvurderinger og anbefaling om utskiftningstidspunkt helt ned på komponentnivå.

 

I de tilfeller oppdragsgiver ønsker levetidsvurderinger og anbefaling om utskiftingstidpunkt benyttes avanserte instrumenter til å dokumentere komponentenes tilstand som feks;

  • ultralydundersøkelse av stolpetverrsnitt som gir et bilde som viser hvor stolpen har råte og hvor den er intakt
  • motstandsbor for å fastslå treverkets mekaniske styrke
  • coronakamera for å måle utladninger/ støy fra elektriske komponenter
  • termokamera for å måle varmeøkning i komponenter

 

Etter utført kontroll kan vi gi pris på de tiltak som oppdragsgiver på basis av kontrollrapporten ønsker å gjennomføre. Vi kan også tilby reimpregnering av stolper, som kan øke levetiden på stolpen med mange år. 

 

Sammen med Ide & Utvikling AS har vi i 2015 utført tilstandskontroll av lysløypenettet til Fauske kommune og for ISE Nett AS. Oppdraget for ISE Nett resulterte i at netteier kunne utsette planlagt utskifting av 45 stolper med 8 år.

 

 

Kontakt:

 

Kennet Windstad
Prosjektleder

Mobil:   916 16 333
E-post: kennet.windstad@isenergi.no