Høyspentinstallasjoner


ISE Entreprise har historisk sett bygd opp og vedlikehold 22-kV distribusjonsnett både i Sørfold og Fauske kommune og dette er vårt viktigste satsningsområde.

 

Vi har ambisjoner om å være konkurransedyktig på dette området, og våre hovedkunder er netteiere i Nordland.

 

Dette produktet spenner over alle oppgaver knyttet til bygging, drift og vedlikehold samt beredskapstjenester;

 • Linje- og kabelarbeid
 • Drift og vedlikehold av elektriske forsyningsnett 
 • Tilstandsvurdering av lav- /høyspentlinje og -kabel
 • Feilsøking og spenningskontroll
 • Påvisning av kabler i grunn
 • Rådgivende ved flytting/ omlegging av kabler
 • Transportoppdrag på vei og i terreng
 • Boring av jordhull for stolper og fundamenter
 • Bygging, drift og vedlikehold av vei- og plassbelysning
 • AUS-arbeid (Arbeid Under Spenning opp til 24kV)
 • Vakt og beredskap