ISE og ISI blir ISE Elektro


 

Høsten 2018 kjøpte ISE alle aksjene i selskapet ISI Eiendom. ISI Eiendom heleide da datterselskapet Indre Salten Installasjon AS (ISI), en lokal elektroinstallasjonsbedrift. ISI ble deretter overdratt til ISE og er i dag et datterselskap av ISE tilsvarende konsernets andre datterselskaper. Fra januar 2019 skiftet ISI navn til ISE Elektro.

 

ISE Elektro er et selskap som leverer elektroinstallasjonstjenester til privat- og bedriftsmarkedet i Indre Salten og omegn. Det består av totalt 18 ansatte med bred fagkompetanse og erfaring.

 

Vårt mål er å levere våre tjenester lokalt, følge markedet og videreutvikle oss for til enhver tid å kunne tilby de tjenester som etterspørres.

 

ISE Elektro - din lokale elektriker!