Velkommen til deg som privatkunde


 

I privatmarkedet utfører vi alle typer oppdrag.

Vår kompetanse stekker seg over flere områder, bl.a. følgende:

 

 • Serviceoppdrag
 • Installasjon og service av varmepumper
 • Installering av varmekabler
 • Rehabilitering av sikringsskap
 • Installering av moderne belysning
 • Styring av lys og varme
 • Energisparende tiltak (ENØK)
 • Brannforebyggende el-kontroll i boliger
 • Feilsøking
 • Utbedring av påbud fra El-tilsynet
 • Velferdsteknologiske løsninger