Røyrvatn gamle kraftstasjon


Det opprinnelige kraftverket ble bygget av tyskerne under andre verdenskrig, og overtatt av NSB etter krigens slutt. Kraftverket ble overtatt av AL Sørfold Kraftlag i 1966.

 

I 2006 ble ny kraftstasjon og rørgate ferdigstilt. Den opprinnelige kraftstasjonen og nederste del av rørgata ble forøvrig beholdt og er tatt godt vare på.

 

 

Den gamle kraftstasjonen:

Den gamle kraftstasjonen

 

Turbin, generator og kontrolltavle:

Turbin, generator og kontrolltavle