ISE er sertifisert Miljøfyrtårn


 

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. For å nå framtidens lavutslippssamfunn har alle et ansvar, både enkeltindivider, myndigheter, og bedrifter. Det er egentlig ikke så vanskelig. Små handlinger hver dag gjør en stor forskjell!
 
Næringsliv og offentlig sektor har en nøkkelrolle i omstillingen. Næringslivet har et ansvar for å legge om til mer miljøvennlig praksis. Kunder, ansatte og myndigheter forventer at bedrifter tar miljøansvar, og Miljøfyrtårn er det konkrete verktøyet som gir resultater.
 
6 gode grunner til at ISE er sertifisert Miljøfyrtårn:
 - Vi ønsker å ta samfunnsansvar
 - Vi ønsker å gå foran og vise verden at fremtidens løsninger er bærekraftige
 - Vi ønsker å drive smart virksomhetsstyring
 - Vi ønsker å sette miljømål og skape resultater
 - Vi ønsker å sikre at vi bruker godkjent miljødokumentasjon i våre anbudsprosesser o.l.
 - Vi ønsker å redusere selskapets sykefravær
 
 
Hva er Miljøfyrtårn?
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 5 000 virksomheter er sertifisert Miljøfyrtårn. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller kriterier og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres en årlig klima- og miljørapport og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.
Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

 

Årlig Klima- og miljørapport for 2020

Vi i ISE tar miljøansvar i praksis!